Giới thiệu khóa học

Khóa học tập trung vào việc thực hành cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vSphere® 6, bao gồm VMware ESXi™ 6 và VMware vCenter Server™ 6. Khóa học giúp cung cấp kiến thức, kỹ năng cho học viên trong việc quản trị vận hành hạ tầng CNTT ảo hóa với VMware vSphere cho một tổ chức với bất kỳ quy mô nào, và tạo nền tảng cho các công nghệ VMware khác trong một Trung tâm dữ liệu được định nghĩa bởi phần mềm (Software-Defined Data Center)

Khóa học này đáp ứng kiến thức toàn diện và nền tảng cho các khóa đào tạo VMware nâng cao khác, cũng như hoàn thành khóa học này, giúp học viên đủ kiến thức và điều kiện theo quy định của VMware để thi và đạt chứng chỉ VCP6-DCV (VMware Certified Professional - Data Center
Virtualization).

Thời lượng

05 ngày (40 giờ)

Hình thức đào tạo

Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo on-line tương tác với giảng viên, đào tạo kết hợp on-line và trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên nắm bắt các tính năng của vSphere 6.0, trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc:

 • Mô tả trung tâm dữ liệu định nghĩa bởi phần mềm
 • Triển khai các ESXi host và tạo các máy ảo
 • Mô tả kiến trúc của vCenter Server
 • Triển khai vCenter Server instance hoặc VMware Center Server Appliance
 • Sử dụng vCenter Server để quản lí một ESXi host
 • Cấu hình và quản lí hạ tầng vSphere với VMware vSphere Client và VMware vSphere Web client
 • Cấu hình mạng ảo (Virtual Networks) sử dụng vSphere standard switches
 • Sử dụng vCenter Server để quản lý các loại host storage: VMware vSphere VMFS, NFS, virtual SAN, và Virtual Volumes
 • Quản lý máy ảo, template, clones và snapshots
 • Tạo một vApp
 • Mô tả và sử dụng thư viện nội dung (Content Library)
 • Di chuyển các máy ảo sử dụng VMware vSphere vMotion
 • Sử dụng VMware vSphere Storage vMotion để di chuyển lưu trữ máy ảo (VM storage)
 • Theo dõi sử dụng tài nguyên và và quản lí tài nguyên chung (resource pool)
 • Sử dụng VMware vRealize Operations Manager để nhận biết và giải quyết những vấn đề của hệ thống thông qua các phân tích và cảnh báo
 • Quản lý VMware vSphere® High Availability và VMware vSphere® Fault Tolerance
 • Sử dụng VMware vSphere® Replication™ và VMware vSphere® Data Protection™ để nhân bản các máy ảo và phục hồi dữ liệu
 • Sử dụng VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ clusters để nâng cao khả năng mở rộng của host
 • Sử dụng vSphere distributed switches để nâng cao khả năng mở rộng của network
 • Sử dụng VMware vSphere® Update Manager™ để cập nhật các bản vá (patch), thực hiện gỡ rối, khắc phục lỗi (troubleshooting) cơ bản cho các ESXi Host, máy ảo, và hoạt động của vCenter Server
Đối tượng tham gia khóa học
 • Các chuyên viên quản trị hệ thống / hạ tầng trong doanh nghiệp
 • Các kỹ sư hệ thống / hạ tầng
 • Các chuyên viên vận hành, quản trị ESXi và vCenter Server
 Điều kiện tiên quyết:
 • Kiến thức, kỹ năng quản trị hệ thống / hạ tầng trên Microsoft Windows hoặc Linux/Unix
 • Hiểu được khái niệm cơ bản của ảo hoá VMware