Giới thiệu:

Khóa học là buổi trao đổi, thực hành, chia sẻ về các kiến thức, kỹ năng nâng cao giúp đủ trình độ chuyên môn trong vấn đề chẩn đoán khắc phục lỗi trong môi trường VMware vSphere® Khóa học cũng giúp tăng kỹ năng và năng lực sử dụng giao diện dòng lệnh (command-line) để phân tích các vấn đề. Khóa học dựa trên VMware® ESXi™ 6 và VMware® vCenter Server™ 6.

Thời lượng:

05 Ngày

Mục tiêu:

Kết thúc khóa hoc, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng cho các vấn đề sau đây:

 • Sử dụng VMware vSphere® Web Client, giao diện câu lệnh (command-line) và log files để chẩn đoán và khắc phục các sự cố của vSphere
 • Cấu hình SSL certificates
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về mạng
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về lưu trữ
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vCenter Server
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về ESXi host
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere cluster
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere® vMotion®
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về  máy ảo.
Đối tượng học viên:

Chuyên viên quản trị hệ thống.

Yêu cầu:

Các yêu cầu bao gồm đáp ứng một trong các vấn đề sau:

 • Tham gia khóa học VMware Certified Professional 6 – Data  Center Virtualization (VCP6-DCV)
 • Tham gia khóa học VMware vSphere: Fast Track [V6.1]
 • Tham gia khóa học VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.1]
 • Có kiến thức và kinh nghiệm ESXi và vCenter Server
 • Có kinh nghiệm làm việc với giao diện dòng lệnh là điều kiện khuyến khích.