Cách đây một năm rưỡi, chúng ta đã được giới thiệu VMware vSphere® 7 để giúp khách hàng cung cấp cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho nhà phát triển và AI, mở rộng quy mô mà không cần thiết lập tái đầu tư và đơn giản hóa hoạt động. Chúng ta đã tiếp tục cung cấp và bổ sung các khả năng chính trong các lĩnh vực trọng tâm đó trong hai bản cập nhật vừa qua u1 và u2, cũng như các bản phát hành nhỏ "hot fix a,b,c..." khác nhau. Hôm nay, chúng ta tiếp tục được giới thiệu vSphere 7 Update 3 tiếp tục nâng cao nền tảng khối lượng công việc và ảo hóa hàng đầu trong ngành CNTT để tăng thêm giá trị cho khách hàng trong các lĩnh vực kinh doanh chính. vSphere 7 Bản cập nhật 3 hiện đã có sẵn.